پاورپوینت روش تحقیق در معماری در 49 اسلاید

پاورپوینت روش تحقیق در معماری در 49 اسلاید

 پاورپوینت روش تحقیق در معماری در 49 اسلاید

 پاورپوینت روش تحقیق در معماری در 49 اسلاید

مقدمه:

گاهي در برخي رساله‌ها در ابتدا و انتهاي هر فصل يك مقدمه و يك نتيجه دارد گاهي هم يك مقدمه  نتيجه براي كل تحقيق اجرا مي‌شود

1-1- پيشگفتار : توضيحات كلي

1-2- بيان موضوع (مسئله)

1-3- ضرورت موضوع

1-4- اهميت موضوع : يك موضوع زندگي شهري را مورد توجه قرار مي‌دهيم؟!

1-5- اهداف تحقيق:

بلند مدت  ميان مدت ،كوتاه مدت

و.....


خرید آنلاین