دانلود کتاب ایجاد انگیزه موفقیت (کتاب صوتی) نوشته برایان تریسی

تاب ایجاد انگیزه موفقیت که لینک دانلود کتاب انگیزه موفقیت در پایین صفحه قرار دارد درباره پرورش انگیزه و راهکار پرورش دهنده سخن گفته شده است که این اثر از برایان تریسی می باشد

قبل از هر چیز به این سوالات فکر کنید:

  • چه چیزی سبب شد شما ماشین بخرید؟
  • چه چیزی سبب شد ادامه تحصیل بدهید ؟
  • چه چیزی باعث شد گواهی رانندگی بگیرید؟
  • چه چیزی باعث شد خانه بخرید؟
  • چه چیزی سبب شد امروز قورمه سبزی درست کنی؟
  • چه چیزی دلیل موفقیت اکنون شما ست؟
  • و چه چیزی دلیل عدم موفقیت شماست؟

انگیزه و پرورش دادن آن برای رسیدن به موفقیت یک جنبش اساسی است که به مانند موتور ماشین عمل می کند اگر خوب حرکت کند و سرویس بدهد تا رسیدن به مقصد تو را حمایت می کند، اما؛ اگر روزی کند یا خاموش شود همه امید تو را نا امید می کند و تو را در مسیر موفقیت تنها می گذارد.

پرورش انگیزه و راه های رسیدن به هدف وموفقیت را با استاد بزرگ انگیزه و موفقیت یعنی برایان تریسی دنبال کنید چه کسی بهتر از او که بهتر از خود شما می داند چهکار باید کرد تا انگیزه و موتور انگیزه را چکونه باید روشن نگه دارید که در مسیر زندگی خاموش نشود.

خرید آنلاین